НачалоНовини и статииОчно здравеГлаукомаИзкуствен интелект в диагностиката на глаукома

Изкуствен интелект в диагностиката на глаукома

Какво е глаукома?

Глаукомата е сборно понятие, включващо различни очни заболявания със значителна тежест, които, без приложение на подходящо лечение, водят до необратима загуба на зрението. 

Най-често тези заболявания се съчетават с абнормно повишение на очното налягане. Това води до дегенеративни изменения в невроните, осигуряващи предаването на информацията за сетивното дразнене от ретината към мозъка.

Редовното проследяване на зрението е ключов елемент за дългосрочното съхраняване на очното здраве.

Ново проучване показва възможностите за диагностика и ранна оценка на риска чрез изкуствен интелект

Изкуственият интелект, който може да разпознава промените в образните изследвания на ретината и различни клинични данни, може да оцени дали и кога при пациентите ще се наблюдава повишен риск от развитие на глаукома.

Това е показало проучване, публикувано в British Journal of Ophthalmology.

Последният напредък в областта на изкуствения интелект е позволил да се разработи дизайн на алгоритми за по-ефективно установяване на прогресията на глаукома.

Този подход все още не е разработен за приложение при високорискови пациенти. Въпреки това иновацията би могла да допринесе за по-ефективна и своевременна диагностика за в бъдеще. 

Предизвикателствата пред диагностиката и възможоностите на изкуствения интелект

Глаукомата е една от водещите причини за слепота в световен мащаб. Въпреки това е трудно да се установи кога ще се развие глаукома при пациентите, което е свързано и със значителен риск от загуба на зрение.

Друго предизвикателство пред диагностиката е установяването на ранните признаци на увреждане на зрителния нерв когато все още не се наблюдава значително повишаване на вътреочното налягане. 

За целите на проучването са били използвани данни от 12 458 пациенти, които са били в риск от развитие на глаукома. Проучването е било фокусирано върху 210 от тях, при които се е установила впоследствие глаукома и 105 случая-контрола, при които не е било диагностицирано заболяването.

Всички пациенти са били проследявани на всеки 6-12 месеца за период от минимум 7 години. 

След това учените са използвали специфични признаци от образните изследвания на ретината, които са били получени като данни по време на периода на проследяване.

В подхода са включили и 15 други ключови клинични признака. По този начин са успели да изработят набор от предвиждащи комбинации. Всяка от тях е била разработена, за да може да се използва с 3 различни алгоритъма, които автоматично класифицират данните. 

Клиничните признаци са включвали:

Какви са перспективите за приложение на изкуствения интелект в диагностиката на глаукома?

Всички алгоритми са били способни да предвидят развитието на глаукома с точност между 91-99%. 

Най-ключовите клинични признаци в случая са били вътреочното налягане, диастолното кръвно налягане и средната дебелина на слоя от нервни клетки в ретината.

Средната възраст на участниците в проучването, в началото на периода на проследяване, е била 55 години. Сред клиничните предвиждащи признаци, включени в алгоритъма, не е била включена възрастта.

Редовните консултации със специалист са изключително важни, особено при пациенти в напреднала възраст и с диабет.

Въпреки това, наблюденията са показали, че средната възраст на пациентите, при които се е установило развитие на глаукома, е била значително по-ниска от възрастта на тези, при които не се е наблюдавало заболяването. 

Разбира се, откритията от проучването имат и някои ограничения. Водещото сред тях е включването на малко клинична информация и необходимостта от допълнително разработване на алгоритмите

Въпреки това учените смятат, че този подход има потенциал за приложение като метод за оценка на възможността за развитие на глаукома при рискови пациенти за в бъдеще.  

Не отлагайте, погрижете се навреме за зрението, това е грижа за здравето с дългосрочна перспектива!

Референции:

https://bjo.bmj.com/content/early/2023/09/27/bjo-2022-323167

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

Открийте Надеждна Медицинска Информация

Полезни връзки

© 2024 · DIAGNOSA · All copyrighs reserved
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info