НачалоНовини и статииОчно здравеГрижа за очното здравеПревенция на очното здраве

Превенция на очното здраве

С цел поддържане на оптимално очно здраве е важно да се приложат следните стратегически стъпки – промоция на здравето, превенция, ранна диагностика, лечение и рехабилитация.

Промоцията на очното здраве има за цел насърчаването на прилагането на здравословни навици, които имат благоприятно влияние върху зрителната функция, както и насърчаване на редовните прегледи и проследяване. Целта е да се повиши контрола на пациентите върху собственото им очно здраве.

Превенция

Ранната превенция има за цел понижаване на риска от развитие на очни заболявания чрез идентифициране на рисковите фактори и причините за развитие на зрителни нарушения, както и влиянието на съпътстващите заболявания. Ключово значение тук има въвеждането на промени в начина на живот, които благоприятстват съхраняването на очното здраве. 

Ранна диагностика

Ранната диагностика, която може да се осъществи благодарение на скрининговите програми, позволява превенция на зрителните нарушения, до които водят множество заболявания – например диабетна ретинопатия и глаукома и то още преди да се наблюдават симптоми. 

Терапия

Терапията е насочена към овладяване на симптомите и превенция на прогресията на заболяванията. Тя се осъществява чрез функционални интервенции – например корекция на рефрактерните аномалии, хирургични и терапевтични интервенции. 

Рехабилитация

Рехабилитацията на зрението има за цел поддържане на оптимална зрителна функция при пациенти със зрителни нарушения, които не се повлияват от конвенционалните терапевтични подходи. 

Възрастова макулна дегенерация 

Възрастовата макулна дегенерация се дължи на увреждане на централната част на ретината, която има значение за осигуряване на детайлно визуализиране на възприеманите образи. Това води до поява на черни петна в зрителното поле, сенки и изкривяване на централното зрение.

Рискът от развитие на заболяването се увеличава с напредване на възрастта. В контекста на възрастовата макулна дегенерация, превенцията и промоцията се състоят, например, в отказа от тютюнопушене. Това е водещият модифицируем рисков фактор, който допринася за развитие на заболяването.

Лечението на възрастовата макулна дегенерация се състои в приложението на вътреочни инжекции с anti-VEGF антитела. 

Ето защо са важни редовните консултации със специалист, особено при пациенти в напреднала възраст и с диабет.

Катаракта

Катарактата е друго социално значимо очно заболяване, което се дължи на потъмняване на лещата на окото, което е причина за замъгляване на зрението. Рискът от развитие на заболяването се увеличава с напредване на възрастта.

Превенцията се състои в контрола на действието на модифицируемите рискови фактори. Такива са излагането на UV-лъчи, тютюнопушенето, приложението на кортикостероиди и неефективно контролираният диабет. Лечението е хирургично. 

Диабетна ретинопатия

Диабетната ретинопатия е резултат от увреждане на кръвоносните съдове в ретината, което може да е причина за хеморагии или обратно – тромбози. Появата на абнормни кръвоносни съдове, които се развиват под ретината, също може да доведе до хеморагии, поява на белези по ретината или слепота.

Превенцията и промоцията на очното здраве се състоят в насърчаване на редовните прегледи при офталмолог за пациентите с диабет. След диагностицирането на диабет е важно да се осигурява ефективен контрол на водещите фактори за развитие на диабетна ретинопатия – такива са хипергликемията и хипертонията.

Това може да доведе до забавяне, превенция на развитието и прогресията на заболяването.

Ключово значение за терапевтичният подход тук имат ранната диагностика на диабета и ефективният му контрол. Терапията се състои в лазерно лечение, приложение на anti-VEGF антитела и кортикостероиди. 

Редовното проследяване на зрението е ключов елемент за дългосрочното съхраняване на очното здраве.

Глаукома

При глаукома се наблюдава прогресивно увреждане на зрителния нерв. Първоначално е характерна загубата на периферно зрение, но впоследствие заболяването може да прогресира до тежки зрителни нарушения.

Глаукомата често е асимптоматична в началните стадии, поради което промоцията на здравето е насочена към насърчаване на редовните офталмологични прегледи. Лечението има за цел понижаване на вътреочното налягане и съхраняване на зрителната функция.

Не отлагайте, погрижете се навреме за зрението, това е грижа за здравето с дългосрочна перспектива!

Референции:

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/life-sciences-health-care/deloitte-ch-en-lshc-eye-health-investment-and-outcomes.pdf

One thought on “Превенция на очното здраве

Comments are closed.

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

Открийте Надеждна Медицинска Информация

Полезни връзки

© 2024 · DIAGNOSA · All copyrighs reserved
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info