НачалоНовини и статииОчно здравеОчните заболявания като социален проблем

Очните заболявания като социален проблем

Очното здраве и грижата за зрението имат ключово значение за множество аспекти от живота и ежедневието. Те са важни както за поддържане на общото здраве, така и за осигуряване на ефективно развитие и икономическа стабилност.

Множество пациенти, както и техните близки, са засегнати от ограничения достъп до терапия и висококвалифицирани здравни грижи. В резултат на това се увеличава честотата на нарушения на зрението и слепота. 

Наличните данни към 2020 г. са показали, че при приблизително 596 милиона пациенти се наблюдават нарушения на зрението, от които 43 милиона са диагностицирани със слепота.

Водещи причини за зрителни нарушения в световен мащаб са катарактата(потъмняване на лещата), глаукомата(повишено вътреочно налягане), възрастовата макулна дегенерация и диабетната ретинопатия.

Въпреки това е окуражаващо, че 90% от случаите на нарушено зрение са предотвратими и лечими, поради наличието на ефективни терапевтични средства и подходи, които, обаче, са с висока икономическа стойност. 

Разпространение и значение на очните заболявания

Промените в очното здраве имат негативно влияние върху всички етапи от живота – от ранното детство до напреднала възраст, в която пациентите са най-засегнати. Наблюдава се по-висока честота на зрителните нарушения при жените и жителите в по-малките населени места. Счита се, че до 2050 г. случаите на нарушено зрение в световен мащаб ще достигнат 895 милиона.

Редовното проследяване на зрението е ключов елемент за дългосрочното съхраняване на очното здраве.

Причините за това са повишената продължителност на живота и все по-изразените процеси на урбанизация. Ето защо е важно очното здраве да стане основен приоритет както на обществото, така и на здравната система.

Необходимо е действията да започнат отсега, за да може да се осигури ефективна превенция. Нарушенията на зрението влошават качеството на живот на пациентите и ограничават техния достъп до възможности за образование и професионално развитие. 

Осигуряване на лечение и добро качество на живот

Лечението на тези заболявания е свързано с високи разходи на публични средства, но често е причина и за финансови затруднения на пациентите и техните близки. Зрителните нарушения понижават подвижността и самостоятелността на пациентите, но освен това засягат умствения капацитет и повишават риска от деменция.

Те увеличават нуждата от социални грижи и са причина за по-висока честота на падания и пътнотранспортни произшествия.

Ето защо са важни редовните консултации със специалист, особено при пациенти в напреднала възраст и с диабет. 

Поддържането на добро очно здраве предоставя на пациентите достъп до възможности за образование и допринася за подобряване на професионалната продуктивност.

Това има ключово значение за поддържане на добро качество на живот, осигуряване на икономически принос и финансова стабилност. Грижата за очното здраве изисква мултидисциплинарен подход, който съчетава терапия, превенция и рехабилитация. 

Не отлагайте, погрижете се навреме за зрението, това е грижа за здравето с дългосрочна перспектива!

Референции:

The Lancet Global Health Commission on Global Eye Health: vision beyond 2020, National Library of Medicine 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7966694/

2 thoughts on “Очните заболявания като социален проблем

Comments are closed.

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

Открийте Надеждна Медицинска Информация

Полезни връзки

© 2024 · DIAGNOSA · All copyrighs reserved
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info

Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info