НачалоНовини и статииОчно здравеПомощ и подкрепа за пациентите с очни заболявания

Помощ и подкрепа за пациентите с очни заболявания

Ефективното съобразяване на ежедневието с нуждите на пациентите с нарушено зрение изисква значителна помощ и подкрепа от страна на близките в обкръжението. Семейството е от ключово значение за осигуряване на физическа, емоционална и социална подкрепа на засегнатите пациенти.

Последици от зрителните нарушения

Диагностицирането на зрителни нарушения има незабавно и дългосрочно влияние върху всички членове на семейството. Това може да бъде причина за повишен риск от депресия, стрес и ниска самооценка.

Редовното проследяване на зрението е ключов елемент за дългосрочното съхраняване на очното здраве.

Приспособяването на пациентите и техните близки изисква рационално разпределение на ролите в ежедневните грижи и създаване на благоприятна среда, която да осигурява необходимата емоционална и социална подкрепа.

Пациентите в напреднала възраст, при които се наблюдават нарушения на зрението, възникващи поради естествените процеси на стареене, имат нужда от редовни грижи и помощ за изпълнение на основни ежедневни дейности.

Зрителните нарушения често могат да бъдат причина и за финансови затруднения поради високата стойност на здравните услуги и терапевтичните средства, които са необходими за поддържане на очното здраве. 

Грижа за пациентите с очни заболявания

Грижата за пациенти с нарушено зрение е предизвикателство за близките, тъй като изисква ефективно балансиране между помощ в изпълнението на ежедневните дейности и запазване на самостоятелността на пациентите. Влошеното очно здраве е причина и за промени в социалните отношения с близките.

Трудностите в грижата произлизат от развитието на съпътстващи заболявания, водещи до прогресия на когнитивния спад, който често се наблюдава в контекста на нарушеното зрение.

Ето защо са важни редовните консултации със специалист, особено при пациенти в напреднала възраст и с диабет.

Подкрепата, от която се нуждаят пациентите, е многостранна. На първо място е важна емоционалната подкрепа, която да осигури необходимото окуражаване с цел запазване на емоционалния баланс и самоувереността.

Наблюденията са показали, че оказването на ефективна помощ за изпълнение на ежедневните дейности води до по-пълноценна адаптация към промененото зрение, по-добро качество на живот и по-ниска честота на депресивни епизоди. 

Важно е разбирането на естеството на заболяването и неговите последици от страна на близките, за да може да се изгради благоприятна среда на разбиране и подкрепа.

Зрителните нарушения са водеща причина за стрес и това може да доведе до значително влошаване на баланса в социалните взаимоотношения на пациентите. Нуждата от помощ, грижи и подкрепа варира в различна степен и зависи от: 

  • степента на засягане на зрителните способности;
  • влиянието на нарушеното зрение върху способността за изпълнение на ежедневните дейности; 
  • наличие на съпътстващи заболявания;
  • степента на съхранение на умствения капацитет на пациента;
  • наличие на необходимите средства и удобства в ежедневието;
  • достъп до здравни грижи, който е значително предизвикателство за пациентите в по-отдалечените населени места;

Не отлагайте, погрижете се навреме за зрението, това е грижа за здравето с дългосрочна перспектива!

Референции:

Family Functioning and Low Vision: A Systematic Review, National Library of Medicine

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2798155/#R20

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

Открийте Надеждна Медицинска Информация

Полезни връзки

© 2024 · DIAGNOSA · All copyrighs reserved
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info

Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info