НачалоНовини и статииОчно здравеПоследствия от очните заболяванияОграничения в достъпа до терапия при очни заболявания

Ограничения в достъпа до терапия при очни заболявания

Международният съвет по офталмология и EURETINA препоръчват приложението на вътреочни инжекции с anti-VEGF антитела като средство на първи избор в терапията на влажната форма на макулната дегенерация и диабетния макулен едем.

В Централна и Източна Европа все още не са разработени общоприети клинични препоръки за лечението на тези заболявания. Въпреки това, anti-VEGF антителата все повече се включват в регистрите на лекарствените продукти, разрешени за употреба.

Достъпът до терапия с anti-VEGF антитела и тяхното реимбурсиране варира в различните държави в Европа. В резултат на това множество пациенти нямат достатъчен достъп до терапия или не са лекувани пълноценно. 

Ето защо са важни редовните консултации със специалист, особено при пациенти в напреднала възраст и с диабет.

Ограниченията в достъпа до терапия в Централна и Източна Европа

Някои страни в Централна Европа не реимбурсират съществуващите или новопоявили се терапии – например Румъния, докато други покриват само лечението на влажната макулна дегенерация.

В Полша anti-VEGF антителата са реимбурсирани, но приложението им се ограничава до една индикация – влажна макулна дегенерация и то в стриктно определени таргетни групи пациенти.

Редовното проследяване на зрението е ключов елемент за дългосрочното съхраняване на очното здраве.

Други ограничения, освен реимбурсацията, за достъпа до терапия включват:

  • стриктни критерии за включване на пациентите в терапия, която се реимбурсира;
  • определяне на конкретен брой пациенти, които се допускат до терапия, включително ограничения за продължителността на терапията; 
  • липса на осигурен достъп до терапевтичните средства в някои звена;
  • липса на достатъчно обучени специалисти;
  • липса на технически съоръжения за ранна диагностика на заболяването;

Защо е важно изграждането на Национален офталмологичен план?

Националните офталмологични планове, както и консенсусните експертни становища, осигуряват стандартизиран, разбираем и интегриран терапевтичен подход.

Необходимостта от продължително чакане за получаване на достъп до терапия директно влияе на терапевтичните резултати. 

Ранното лечение е от ключово значение за поддържане на добра зрителна способност. Отлагането на започването на терапията, както и неподходящото лечение, са свързани с прогресивно и необратимо влошаване на очното здраве.

Ето защо е важно своевременното осигуряване на достъп до терапия, както и ефективното разпределение на ресурсите. Тези процеси е необходимо да се съгласуват в кратък срок между здравната система, производителите и здравните специалисти. 

Не отлагайте, погрижете се навреме за зрението, това е грижа за здравето с дългосрочна перспектива!

Референции:

https://www.valuehealthregionalissues.com/action/showPdf?pii=S2212-1099%2818%2930364-9

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

Открийте Надеждна Медицинска Информация

Полезни връзки

© 2024 · DIAGNOSA · All copyrighs reserved
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info

Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info