НачалоНовини и статииОчно здравеПоследствия от очните заболяванияИкономически последствия от очните заболявания

Икономически последствия от очните заболявания

Влажната макулна дегенерация и диабетният макулен едем оказват значителен икономически натиск, който се изразява в директни и индиректни финансови разходи за пациентите, техните близки, здравната система и обществото.

Директните финансови параметри включват както медицински (свързани с лечението на заболяването), така и немедицински разходи (такива, които не са свързани с лечението). 

Индиректни разходи

Индиректните разходи са значителни в контекста на понижаването на възможностите за професионална ангажираност и продуктивност на пациентите, както и разходи, свързани с грижите за пациентите от страна на техните близки.

Според данните от 2016 г., разходите за контрол на последствията от тежките и напреднали форми на макулната дегенерация в Европейския съюз са били €89,46 милиона на година. В Централна и Източна Европа тези стойности са били съответно – €282 милиона в Словения и €3279 милиона в Полша. 

Индиректните разходи имат значително влияние върху пациентите и техните близки. Те са свързани с:

  • понижаването на професионалната продуктивност на пациентите;
  • нужда от преминаване към почасова работа;
  • скъсяване на работния ден;
  • понижаване на приходите и годините живот в добро здраве;

Индиректните разходи, в контекста на зрителните нарушения и слепотата, представляват 70% от всички разходи.

От тях 40% са необходими за грижата за засегнатите пациенти, 39% са публични разходи и 21% са свързани с понижената продуктивност.

Финансовите изисквания са водещо предизвикателство за здравната система.Това е резултат от:

  • преждевременна смъртност;
  • понижена професионална ангажираност;
  • необходимост от ежедневни грижи за засегнатите пациенти;

Директни разходи

Директните разходи също са значителни, особено през първите години след поставяне на диагнозата. Както непълноценното лечение, така и липсата на терапия може да доведе до слепота, загуба на работоспособност и продуктивност.

Това води до последващ икономически натиск както върху пациентите, така и върху здравната система, и обществото. 

Ранното лечение има значителен терапевтичен потенциал за предотвратяване и забавяне на прогресията на загубата на зрение.

Освен това терапията позволява подобряване и стабилизиране на зрителната острота, поддържане на добро качество на живот и понижаване на икономическия натиск. Това се дължи на финансовите изисквания, свързани с лечението на зрителните нарушения. 

Ключово значение има осигуряването на ефективна, икономически изгодна и финансово оправдана терапия. Не са налични достатъчни данни за финансовите ползи от ранната терапия на макулната дегенерация в Централна и Източна Европа.

Осигуряването на достатъчен достъп до здравни услуги и ресурси, както и на необходимото финансиране, е водещо предизвикателство за обществото и здравната система.

Ключово значение има разбирането на икономическия натиск, който е свързан с терапията на макулните заболявания, както и последствията от недостатъчното или липсващо лечение. 

Референции:

https://www.valuehealthregionalissues.com/action/showPdf?pii=S2212-1099%2818%2930364-9

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

Открийте Надеждна Медицинска Информация

Полезни връзки

© 2024 · DIAGNOSA · All copyrighs reserved
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info