НачалоНовини и статииОчно здравеДиабет и очно здравеРискови фактори за диабетна ретинопатия

Рискови фактори за диабетна ретинопатия

Хормон на растежа

Хормонът на растежа има ключова роля в развитието и прогресията на диабетната ретинопатия.

Проучванията са показали, че заболяването е обратимо при пациентки, при които се е наблюдавала следродова хеморагична некроза на хипофизата – синдром на Шийхан.

Освен това, диабетната ретинопатия се наблюдава често и при пациенти с хипопитуитаризъм – понижена функция на хипофизата. 

Тромбоцити и вискозитет на кръвта

При пациентите с диабет се наблюдават множество хематологични аномалии:

  • Повишена агрегация на еритроцитите;
  • Понижена способност за промяна във формата на еритроцитите;
  • Повишена агрегация на тромбоцитите;
  • Повишена адхезия на тромбоцитите;

Всичко това е предпоставка за нарушения в кръвообращението, увреждане на ендотела и запушване на капилярите.

Това води до исхемия (кислородна недостатъчност в тъканите) на  ретината, което допринася за развитие на диабетна ретинопатия.

Нарушен метаболизъм на глюкозата и неговото значение

При диабет се наблюдава нарушен метаболизъм на глюкозата поради понижени нива или активност на инсулина. Високите нива на кръвната захар водят до структурни и физиологични изменения в капилярите на ретината, което е причина за тяхната анатомична и функционална неефективност. 

Продължителното поддържане на високи серумни концентрации на глюкозата е причина за насочване на нейния излишък към алдозоредуктазния метаболитен път в някои тъкани, което осигурява нейното преобразуване в алкохол.

Това влияе на перицитите (мултифункционални пристенни клетки, обвиващи ендотелните клетки), които изграждат капилярната стена и води до загуба на тяхната функция. 

Микроаневризми

В резултат на това се наблюдава слабост и развитие на микроаневризми в стената на капилярите. Последните са най-ранният признак, който може да се установи, при диабетна ретинопатия.

Руптурата на микроаневризмите води до кръвоизливи в ретината, които могат да са както повърхностни(пламъковидни), така и в по-дълбоките слоеве(точковидни хеморагии). 

Повишената пропускливост на съдовете води до изтичане на течност и материя, съдържаща протеини, което се наблюдава като удебеляване на ретината и натрупване на ексудат. В случаите когато отокът и ексудатите засегнат макулата, се понижава централното зрение. 

Макулен едем

Макулният едем е най-честата причина за загуба на зрение при пациентите с непролиферативна форма на диабетна ретинопатия. Въпреки това състоянието се наблюдава и в някои случаи на пролиферативна диабетна ретинопатия.

Според някои теории, развитието на макулен едем е резултат от повишените нива на диацилглицерол поради метаболизирането на глюкозата по алтернативни пътища.

Това активира протеин киназа С, което влияе на динамиката на кръвообращението в ретината, пропускливостта на съдовете и кръвния ток, което е причина за изтичане на течност и удебеляване на ретината

Референции:

https://emedicine.medscape.com/article/1225122-overview#a3

One thought on “Рискови фактори за диабетна ретинопатия

Comments are closed.

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

Открийте Надеждна Медицинска Информация

Полезни връзки

© 2024 · DIAGNOSA · All copyrighs reserved
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info