НачалоНовини и статииОчно здравеДиабет и очно здравеПризнаци на диабетна ретинопатия

Признаци на диабетна ретинопатия

Често пациентите с диабет развиват усложнения, които засягат здравето на зрителния анализатор. Такива биха могли да са увреждане на роговицата, глаукома, неоваскуларизация(образуване на нови съдове) на ириса, катаракта и невропатии.

Важни елементи от ефективния контрол на диабета

Ключови елементи в диагностиката и проследяването на състоянието на пациентите с диабетна ретинопатия са:

 • Проследяване на нивата на кръвната захар на гладно;

 • Анализ на нивата на гликирания хемоглобин – HbA1c;

 • Флуоресцеинова ангиография – позволява да се визуализират микроаневризмите в ретината(разширяване на малките кръвоносни съдове поради изменения в структурните компоненти на тяхната стена).

 • Оптична кохерентна томография – извършва се за определяне на дебелината и за оценка на наличието на оток в ретината.

 • Ултрасонография;

Ефективният контрол на диабета и поддържането на нивата на гликирания хемоглобин HbA1c в стойности между 6-7% са от водещо значение за осигуряване на оптимална профилактика на диабета и диабетната ретинопатия. 

Точните механизми, чрез които диабетът води до развитие на ретинопатия, все още не са напълно изяснени. 

Промени в зрението и предшестващи фактори за развитие на диабетна ретинопатия

Началните стадии на диабетната ретинопатия обикновено са асимптоматични, но при прогресия на заболяването се наблюдават:

 • Петна в зрителното поле;
 • Изкривяване на възприемания образ;
 • Замъглено зрение;

Бъбречните заболявания, които се изразяват с протеинурия и високи нива на урея и креатинин в кръвта, са съществен предшестващ фактор за развитие на ретинопатия.

Тези състояния са резултат от развитието на свързаните с диабета микроангиопатии(увреждане на малките кръвоносни съдове). 

Проучванията са показали, че понижената скорост на предаване на нервните импулси в периферните нерви, която се наблюдава при пациенти с диабет тип 2, е свързана с ранните етапи на диабетната ретинопатия. 

Какви са признаците на диабетна ретинопатия? Кои са характерните изменения в ретината и кръвоносните съдове в зрителния анализатор?

Признаците на диабетна ретинопатия включват:

 • Наличие на микроаневризми – най-ранният признак на диабетна ретинопатия. Микроаневризмите се развиват в резултат на увреждане на капилярната стена поради загуба на перицити(мултифункционални пристенни клетки, обвиващи ендотелните клетки в стената на капилярите). Наблюдават се като малки червени петна в повърхностните слоеве на ретината.

 • Кръвоизливи в ретината – ако са малки – те изглеждат подобно на микроаневризмите. Кръвоизливите са резултат от руптура на микроаневризмите в дълбоките слоеве на ретината – вътрешния ядрен и външния плексиформен слой.

 • Пламъкообразни хеморагии – те се наблюдават в повърхностния слой на нервните влакна;

 • Ретинен едем и наличие на твърди ексудати – дължат се на увреждане на кръвно-ретинната бариера. Това води до изтичане на серумни протеини, липиди и протеини от съдовете.

 • Пухкави бели петна – резултат от нарушено кръвоснабдяване на слоевете от нервни влакна поради запушване на прекапилярните артериоли. Често са заобиколени от микроаневризми и съдове с повишена пропускливост.

 • Промени в лумена на вените – често се наблюдават в зони на нарушено кръвоснабдяване. Те са резултат от повишената исхемия(недостиг на кислород в тъканите) в ретината и появата им е най-значителният предшестващ фактор за развитие на пролиферативна диабетна ретинопатия.

 • Аномалии в малките съдове на ретината – ремоделиране на капилярите без наличие на пролиферативни изменения. Често се наблюдават по границите на зоните с нарушено кръвоснабдяване в ретината.

 • Макулен едем – водеща причина за зрителни нарушения при пациенти с диабет. 

Референции:

https://emedicine.medscape.com/article/1225122-overview

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

Открийте Надеждна Медицинска Информация

Полезни връзки

© 2024 · DIAGNOSA · All copyrighs reserved
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info