НачалоНовини и статииГлавоболиеМигрена – симптоми, причини и последствия

Мигрена – симптоми, причини и последствия

На 09.04.2024 г. се проведе конференция, инициирана от Българското дружество по неврология, на тема: „Болката – съвременни подходи за диагностика и лечение“. Гости бяха и представители от Народното събрание, Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз и Българския фармацевтичен съюз.

Целта е поставяне на фокуса върху един актуален проблем за обществеността – хроничното главоболие. То е често подценявано и води до значително влошаване на качеството на живот и трудоспособността на пациентите. В резултат се наблюдават множество социално-икономически последици и непокрити нужди.

Съвременната медицина предоставя възможности за диагностика и ефективно лечение. Ключов аспект от грижата за пациентите с хронично главоболие е осигуряването на достъп до здравни грижи и своевременно приложение на терапия.

Налични са няколко терапевтични подходи, които са ефективни при мигрена, особено хронична. Такива са приложението на моноклонални антитела, ботулинов токсин и гепанти инхибиторите на калцитонин генно свързания пептид. В някои случаи може да се прилага и профилактично лечение, по строго експертно предписание, при наличие на 2 или повече пристъпа на месец.

Повече за видовете мигрена, симптомите, последствията и диагностичните критерии можете да прочетете в статията. 

Информацията, използвана в статията, е част от основния доклад за мигрена, предоставен от акад. проф. д-р Иван Миланов, на конференцията на тема: „Болката – съвременни подходи за диагностика и лечение“.

Мигрена

Мигрената е комплексно заболяване, при което ключово значение има генетичната предразположеност. Характеризира се с ясни и характерни пристъпи на умерено до тежко главоболие, което обикновено се проявява едностранно и се съчетава със симптоми като гадене и повишена чувствителност към звук и светлина.

По-често се наблюдава при жените (18%), отколкото при мъжете (8%). 

Наследствеността е определяща при това заболяване. Мигрената може да се дължи на вродени каналопатии – генетично детерминирани нарушения в мембранната проводимост.

Обикновено мигрената започва в детска, юношеска или млада възраст. Рядко може да се наблюдава облекчаване на състоянието на пациентите в периода на менопаузата

Патофизиологичните механизми на мигрената все още не са напълно изучени и са предмет на множество проучвания. Различните схващания определят развитието на мигрената като резултат от действието на външни фактори, докато други предполагат, че мигрената се дължи на промени, които настъпват в мозъка. Според приетата в миналото съдова теория, пристъпите на мигрена са резултат от активиране на периваскуларни нервни окончания, инервиращи големите мозъчни съдове. 

Патофизиология на мигрената

Ключова роля в патофизиологията на мигрената имат промените във функцията на невроните в подкоровите мозъчни зони. Това се подчертава и от появата на симптоми като уморяемост и понижена концентрация в рамките на часове преди настъпването на мигренозния пристъп.

Смята се, че мигрената е резултат от дисфункция на подкоровите зони, разположени под нивото на междинния мозък.

При потискане на активността на невроните в мозъчния ствол, ендогенните механизми за облекчаване на болката стават неефективни за модулиране на действието на външните фактори.

Предполага се, че функцията на хипоталамуса е от важно значение за настъпващите промени в чувствителността на отделните зони в мозъчния ствол, които модулират импулсите от троичния нерв.

Ето защо външните влияния могат да са причина за активиране на тригеминалните сигнални пътища и предизвикване на главоболие.

Мигрената е комплексно заболяване, при което се наблюдава синергично взаимодействие между периферната и централната нервна система, тъй като те са заедно включени в генезата на заболяването.  

Класификация на мигрената

Според Международната общност по главоболие, мигрената се класифицира в следните подтипове:

 • Мигрена без аура – характеризира се с повтарящи се пристъпи на главоболие в рамките на 4 до 72 часа. Обикновено се проявява едностранно и е с пулсиращ характер, с умерен до тежък интензитет на болката. Състоянието на пациентите се влошава при физическа активност и пристъпите на главоболие се съчетават с гадене и чувствителност към звук и светлина.

 • Мигрена с аура – повтарящи се и напълно обратими пристъпи на главоболие, които са с продължителност от няколко минути. Характерна тук е едностранната поява на един или повече симптоми поради нарушена зрителна, сетивна, двигателната функция, както и промени в говора и функцията на мозъчния ствол и ретината. Тези прояви са последвани от пристъпите на главоболие и симптомите на мигрена. 

 • Хронична мигрена – главоболие през 15 и повече дни от месеца. Характерното тук е, че се наблюдава поне 8 дни месечно мигренно главоболие в продължение на повече от 3 месеца. Хроничната мигрена не е свързана със злоупотреба с медикаменти и се среща по-често при жените. Установено е, че при 2% от населението се наблюдава хронична мигрена. Годишно при 2,5% от пациентите с епизодична мигрена се установява хронифициране. 

Характерно при хроничната мигрена е, че повтарящите се пристъпи водят до следните промени: 

 • Анатомични промени в главния мозък и мозъчния ствол;

 • Исхемични лезии в дълбоко разположеното бяло мозъчно вещество;

 • Образуване на свободни радикали и оксидативен стрес в нервната система;

 • Нарушена възбудимост на сетивните неврони;

 • Централна сензитизация на невроните на троичния нерв; 

 • Повишаване на коровата възбудимост;

Диагностични критерии за мигрена без аура 

5 пристъпа на главоболие със следните характеристики:

 • Продължителност от 4-72 часа (при липса на лечение);

 • Поне 2 от следните характеристики – едностранна локализация, пулсиращ характер, силно затрудняване на ежедневните дейности, засилване от рутинна физическа активност;

 • Придружава се от поне 1 от следните симптоми: гадене/повръщане; фото- и фонофобия;

Диагностични критерии за мигрена с аура 

2 пристъпа със следните характеристики:

Поява на 1 или повече напълно обратими симптоми на аура

Всеки симптом е с продължителност от 5 до 60 минути:

 • Зрителни симптоми;

 • Сетивни симптоми;

 • Промени в речта/езика;

 • Двигателни симптоми;

 • Симптоми от страна на мозъчния ствол;

 • Симптоми от страна на ретината;

Социално-икономически последствия от мигрената

Важно да се подчертае, че мигрената не е неразположение. Тя е заболяване, което води до значителна неработоспособност и влошаване на качеството на живот.

Всеки пристъп води до неработоспособност за период от 2 дни. Месечно се наблюдават средно около 4 пристъпа, а всеки един от тях води до увреждане на мозъка.

Това подчертава и тежестта на хроничната мигрена върху капацитета на пациентите да се справят с ежедневните дейности и професионалните си ангажименти. 

Наблюдават се множество непокрити нужди и е от ключово значение да се осигури достъп до пълноценна грижа, диагностика и ефективно лечение за пациентите.  

Референции:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpain.2021.705276/full

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560787

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

Открийте Надеждна Медицинска Информация

Полезни връзки

© 2024 · DIAGNOSA · All copyrighs reserved
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info