Мигрената е инвалидизиращо първично главоболие. Проучванията показват, че при 1/3 от пациентите с мигрена се наблюдава преходен неврологичен дефицит – аура. Последната най-често се проявява преди мигренозните пристъпи.

Според третото издание на Международната класификация на главоболието – аурата е съвкупност от преходни и напълно обратими неврологични дефицити, от които поне един трябва да се проявява едностранно.

Друга характерна особеност е, че симптомите се развиват за период от над 5 минути и всеки от тях е с продължителност между 5 и 60 минути.

Детайлни проучвания са показали, че при 26% от пациентите поне 1 от 3 аури е с продължителност от над 1 час.

Зрителна аура

Зрителната аура се проявява с позитивни (поява на светли геометрични линии и фигури в зрителното поле), негативни (слепи петна в зрителното поле – скотоми) или и двата вида симптоми.

Зрителната аура се наблюдава в 90% от случаите и е най-често срещаният неврологичен дефицит. Симптомите на аура могат както да предшестват, така и да продължат по време на фазата на главоболието.

Аурата, която се проявява с двигателна симптоматика, от друга страна, се характеризира с хемиплегична мигрена и по-голяма продължителност на симптомите – над 72 часа.

Хемиплегичната мигрена е рядък подвид на мигрената с аура, при която се наблюдава мускулна слабост, настъпваща едностранно.

В по-тежките форми на мигрена с аура се наблюдава едновременна поява на неврологичните дефицити и главоболието.

Смята се, че преминаваща вълна на невронална деполяризация в мозъчната кора, наричана разпростираща се корова депресия, е подлежащият патогенетичен механизъм на мигрената с аура.

В последната класификация на главоболията, мигрената е била дефинирана като пристъпно главоболие, което продължава между 4 и 72 часа и се съчетава с гадене, повишена чувствителност към светлина (фотофобия) или звуци (фонофобия).

За покриване на диагностичните критерии за мигрена е достатъчно да се наблюдават две от следните характеристики на главоболието:

  • проявява се едностранно;

  • има пулсиращ характер;

  • умерен до силен интензитет на болката;

  • влошава се при физическо натоварване; 

Референции:

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00034.2015

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

Открийте Надеждна Медицинска Информация

Полезни връзки

© 2024 · DIAGNOSA · All copyrighs reserved
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info