НачалоНовини и статииОптичен невромиелитДиагностикаОптичен невромиелит: рискови групи пациенти

Оптичен невромиелит: рискови групи пациенти

Диагнозата оптичен невромиелит би могла да се предполага при всички пациенти, при които се наблюдават:

Знаете ли, че при 80% от пациентите с оптичен невромиелит се наблюдават антитела срещу аквапорин-4? Научете повече тук

Възраст на развитие на заболяването

Установено е, че по-голямата част от случаите на оптичен невромиелит се проявяват при пациенти на средна възраст. Според мащабни проучвания, провеждани с участници от различни страни в Европа, по-голямата част от случаите се наблюдават на:

Въпреки това заболяването може да се установи както в ранна, така и в напреднала възраст.

Също така е установено, че в 20-30% от случаите, оптичният невромиелит може да бъде с късно начало и да се наблюдава при пациенти над 60-годишна възраст, независимо от наличието или липсата на антитела срещу аквапорин-4 в серума.

Оптичният невромиелит с късно начало обикновено е с по-неблагоприятна прогноза.

Какви са симптомите и проявите на оптичен невромиелит? Научете повече тук

Възрастта на развитие на заболяването е друг отличителен белег на оптичния невромиелит, който го разграничава от множествената склероза. При последната средната възраст на начало на клинична изява на заболяването е приблизително 30 години.

Каква е разликата между оптичният невромиелит и множествената склероза? Научете повече тук

При кой пол се наблюдава по-висок риск?

Въпреки че оптичен невромиелит може да се наблюдава и при двата пола, обикновено заболяването е с по-висока честота на изява при жените.

При разглеждане на епидемиологични данни от пациентите с оптичен невромиелит, съотношението заболели жени:мъже е 10:1 при серопозитивните пациенти(тези, при които са установени антитела срещу аквапорин-4 в серума).

При серонегативните пациенти(тези, при които не се наблюдават такива антитела) това съотношение е 3:1.

При серопозитивните пациенти в репродуктивна възраст това съотношение нараства до 20:1.

От друга страна, заболяванията, свързани с миелиновия олигодендроцитен гликопротеин, засягат в еднаква степен както мъжете, така и жените.

Миелиновият олигодендроцитен гликопротеин изпълнява важна функция в поддържането на миелиновата обвивка на нервните клетки и модулира автоимунните процеси в централната нервна система.

Научете повече за функцията на този гликопротеин тук.

При множествената склероза се наблюдава преобладаване на случаите при жените в съотношение, сходно на това, което е характерно за серонегативните пациенти с оптичен невромиелит (3:1).

Връзка между HLA антигените и развитието на оптичен невромиелит

Някои типове човешки лимфоцитни антигени(HLA) са свързани с повишен риск от развитие на на AQP4-IgG– позитивен оптичен невромиелит.

Човешките лимфоцитни антигени са гени от главния комплекс за тъканна съвместимост – MHC. Те участват в кодирането на протеини, които се диференцират като собствени или чужди за човешкия организъм. Тези антигени имат ключово значение за осигуряване на имунната защита.

Такъв е например HLA-DRB1*03, който се наблюдава сред пациентите в Европа.

Въпреки това HLA типизирането не е необходим маркер за поставяне на диагнозата оптичен невромиелит. 

Референции:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-023-11634-0

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

Открийте Надеждна Медицинска Информация

Полезни връзки

© 2024 · DIAGNOSA · All copyrighs reserved
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info