Какво е оптичен невромиелит?

Оптичният невромиелит, наричан още оптикомиелит или синдром на Девик, е хронично възпалително автоимунно заболяване на централната нервна система.

При него се наблюдава дисфункция и загуба на астроцити – преобладаващата част от нервните клетки в централната нервна система, които извършват метаболитни и структурни функции, както и регулират и стабилизират кръвно-мозъчната бариера. 

Това води до вторинчно развитие на невродегенеративни изменения и процеси на демиелинизация(разрушаване на миелиновата обвивка, покриваща невроните).

Антитела срещу аквапорин-4 и имунен отговор при оптичен невромиелит

Клиничните наблюдения подчертават хипотезата, че антителата, насочени срещу аквапорин-4 ,са високо специфични и се установяват в повишени концентрации в серума на пациентите с оптичен невромиелит.

Техните нива, както и тези на синтезиращите ги клетки – В-лимфоцити , са в пряка корелация с тежестта на заболяването.

При засегнатите пациенти се наблюдава селективно повишаване на някои типове В-клетки. Интерлевкин-4 има стимулиращо действие върху В-клетките и предизвиква отделяне на антитела.

Интерлевкините са цитокини – протеини, имащи важно значение за диференцирането и растежа на имунните клетки.

Отделянето на този цитокин от клетките, участващи в процеса на възпаление, влошава протичането на заболяването по различни механизми:

  • Повишено оцеляване на клетките, отделящи антитела срещу аквапорин-4;

  • Стимулиране на синтезата на антитела, насочени срещу аквапорин-4;

  • Нарушаване на интегритета на кръвно-мозъчната бариера

  • Стимулиране на диференциацията на имунните клетки, участващи в патогенетичните механизми на заболяването;

Ролята на Т-лимфоцитите

Антителата срещу аквапорин-4 са от клас IgG. За извършване на тяхната функция те се нуждаят от действието на Т-клетките, което подчертава и участието на последните в адаптивния хуморален отговор при оптичен невромиелит.

Т-лимфоцитите са част от имунната система и са водещ елемент от защитата на организма срещу инфекции.

При оптичен невромиелит тези клетки са налични в ниски концентрации, което е показател, че те не участват пряко в увреждането на нервните клетки.

Въпреки това, проучванията са показали, че тези Т-клетки участват в нарушаването на имунния толеранс в периферията и допринасят за повишено производство на антитела срещу аквапорин-4.

Т-клетките участват и в нарушаването на интегритета на кръвно-мозъчната бариера чрез секреция на интерлевкин-17, което благоприятства активирането на ендотела и миграцията на неутрофили през него.

Кръвно-мозъчната бариера е селективна полупропусклива структура, която регулира преноса на разтворени вещества между кръвообращението и централната нервна система.

Това подчертава ролята на Т-клетките като двигател на адаптивния хуморален и клетъчен имунен отговор в патогенезата на оптичния невромиелит. 

Референция:

https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12974-021-02249-1#ref-CR10

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

Открийте Надеждна Медицинска Информация

Полезни връзки

© 2024 · DIAGNOSA · All copyrighs reserved
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info