НачалоНовини и статииОптичен невромиелитАнтитела срещу аквапорин-4Как антителата срещу аквапорин-4 навлизат в нервната система?

Как антителата срещу аквапорин-4 навлизат в нервната система?

За разлика от другите автоимунни заболявания на централната нервна система, при оптичен невромиелит не се наблюдава синтез на антитела в пространството между гръбначния мозък и неговите обвивки.

Наличие на антитела срещу аквапорин-4 може да се наблюдава в серума много години преди клиничната изява на заболяването.

Оптичният невромиелит, наричан още оптикомиелит или синдром на Девик, е хронично възпалително автоимунно заболяване на централната нервна система. 

При него се наблюдава дисфункция и загуба на астроцити – преобладаващата част от нервните клетки в централната нервна система. Те извършват метаболитни и структурни функции, както и регулират и стабилизират кръвно-мозъчната бариера

Това води до вторично развитие на невродегенеративни изменения и процеси на демиелинизация (разрушаване на миелиновата обвивка, покриваща невроните).

Как започва увреждането на нервните клетки в различните части на нервната система?

Мозъчното засягане започва с преноса на антитела срещу аквапорин-4 от периферията към циркумвентрикулярните органи.

Циркумвентрикулярните органи са разположени около третото и четвъртото мозъчно стомахче и се характеризират с наличие на капиляри с висока пропускливост.

Част от тези органи е и ареа пострема (зона в продълговатия мозък). При нейното засягане се наблюдава гадене, повръщане и хълцане.

Засягането на задния хипоталамус (част от мозъка, съдържаща малки ядра, които отговарят за различни функции в организма) води до променена секреция на антидиуретичен хормон(хормон, който има значение за поддържане на баланса на течностите).

Причината за появата на патологични промени в зрителните нерви и гръбначния мозък все още не са напълно изяснени.

Ролята на кръвно-мозъчната бариера

Кръвно-мозъчната бариера е селективна полупропусклива структура, която регулира преноса на разтворени вещества между кръвообращението и централната нервна система.

Предполага се, че кръвно-мозъчната бариера не е пълноценно развита в частта от зрителния нерв, която е разположена между ретината и ламина криброза на склерата и местата на свързване на коренчетата на гръбначномозъчните нерви с гръбначния мозък.

Това позволява улеснена циркулация на антителата срещу аквапорин-4. Освен това значение има и влиянието на някои допълнителни фактори – например инфекции.

Те преимуществено нарушават интегритета на кръвно-мозъчната бариера в зрителния нерв или гръбначния мозък. Това позволява улеснен достъп на антитителата срещу аквапорин-4.

Тези предположения се потвърждават и от клиничните наблюдения и доклади, които показват, че 25-30% от случаите на обостряне на оптичен невромиелит се предшестват от инфекции.

Броят на циркулиращите клетки, способни да образуват антитела(плазматични клетки), се повишава преди обостряне на заболяването.

С това се повишават и възможностите за синтез на антитела в централната нервна система.

Друга характерна особеност е, че излагането на тези клетки на действието на интерлевкин-6(интерлевкините са цитокини – протеини, имащи важно значение за диференцирането на имунните клетки).

Той е във висока концентрация в серума и ликвора(гръбначномозъчна течност) на пациенти с оптичен нервомиелит и води до стимулиране на производството на антитела срещу аквапорин-4. 

Референции:

https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12974-021-02249-1#ref-CR10

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3678971/

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

Открийте Надеждна Медицинска Информация

Полезни връзки

© 2024 · DIAGNOSA · All copyrighs reserved
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info