Глаукомата е сборно понятие за очни невропатии, характеризиращи се с прогресивни дегенеративни изменения в ганглийните клетки на ретината. Това са неврони от централната нервна система.

Техните тела са разположени във вътрешната част на ретината, а аксоните им изграждат зрителния нерв

Какви са симптомите и причините за поява на възпаление на зрителния нерв – оптичен неврит? Вижте повече тук

Първична откритоъгълна глаукома

Въпреки че патогенезата на глаукомата не е напълно изяснена, повишаването на нивата на вътреочното налягане е свързано с разрушаването на ганглийните клетки в ретината.

Вътреочното налягане се определя от регулирания баланс между:

  • секрецията на вътреочна течност от ресничестото тяло;

  • дренирането на вътреочната течност през трабекулума и увеосклералните пътища;


При пациентите с откритоъгълна глаукома се наблюдава повишено съпротивление на оттичането на вътреочната течност през трабекулума. 

Вътреочното налягане може да причини механичен стрес и натиск върху задните структури на окото – ламина криброза и прилежащите тъкани.

Склерата е перфорирана на мястото на ламината, от където излизат и влакната на зрителния нерв. Тази пластинка е най-уязвимото място от стената на очната ябълка при натиск. 

Последици от повишеното вътреочно налягане

Повишеното вътреочно налягане води до компресия, деформация и ремоделиране на ламина криброза с последващо механично увреждане на аксоните и нарушаване на аксоналния транспорт.

Това възпрепятства ретроградния пренос на ключови трофични фактори до ганглийните клетки в ретината от мозъчния ствол. 

Нарушеният аксонален транспорт се появява в ранните етапи от патогенезата на глаукомата и води до натрупване на везикули и дезорганизация на микротубулите и неврофиламентите в приламинарните и постламинарните зони.

Митохондриалната дисфункция в астроцитите и ганглийните клетки на ретината води до неспособност за посрещане на енергийните нужди в контекста на метаболитния стрес, който се наблюдава при повишено вътреочно налягане.

Редовното проследяване на зрението е ключов елемент за дългосрочното съхраняване на очното здраве.

Подобни изменения в зрителния нерв могат да се наблюдават и при пациенти със запазено вътреочно налягане. В тези случаи причината е прекалено ниското налягане на цереброспиналната течност в субарахноидните пространства на зрителния нерв.

Това води до създаване на голям градиент на налягането през ламина криброза. Нарушената микроциркулация и имунна защита, както и повишената невротоксичност на някои медиатори и оксидативният стрес също могат да са причина за глаукома. 

Знаете ли, че при оптичният невромиелит се наблюдава автоимунен отговор? Научете повече тук

Първичните невропатологични процеси могат да са причина за вторично възникване на дегенеративни изменения и склонност към увреждане на невроните на ретината и другите клетки, които изграждат зрителния път. 

Не отлагайте, погрижете се навреме за зрението, това е грижа за здравето с дългосрочна перспектива!

Референции:

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1869215

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

Открийте Надеждна Медицинска Информация

Полезни връзки

© 2024 · DIAGNOSA · All copyrighs reserved
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info

Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info