НачалоНовини и статииЗа професионалистиОфталмопатия при заболявания на щитовидната жлеза

Офталмопатия при заболявания на щитовидната жлеза

Базедовата болест е автоимунно заболяване, при което се наблюдава наличие на антитела, насочени срещу рецепторите за тиреостимулиращия хормон(TSH-R). Това води до повишена секреция на хормони от тиреоицитите(клетките на щитовидната жлеза). 

При 60% от засегнатите пациенти се наблюдава офталмопатия, която се характеризира с фиброзни изменения на очедвигателните мускули и мастната тъкан, разположена в орбитата. Следователно орбитата е второто прицелно място за действие на автоантителата

Патогенетични механизми на тиреоид-асоциираната офталмопатия

Клетките, които участват в тези патогенетични механизми, са В- и Т-лимфоцитите, както и фибробластите(клетки, образуващи структурните компоненти на съединителната тъкан) в орбитата.

В-лимфоцитите секретират автоантитела и взаимодействат с Т-клетките. При активирането на последните се отделят цитокини, главно интерлевкин – 4. 

Следователно Т-лимфоцитите са ключов елемент в прогресията на заболяването. Все още не са напълно изяснени механизмите, водещи до секреция на автоантитела от В-лимфоцитите. 

Рецепторът за TSH се експресира по повърхността на фибробластите в орбитата. Друг важен антиген в патогенезата на териоид-асоциираната офталмопатия е рецепторът за инсулиноподобния растежен фактор -1, от който се наблюдават повишени стойности при засегнатите пациенти. 

Освен това, антитялото, насочено срещу този фактор, води до синтезата на хиалуронова киселина от фибробластите в орбитата и отделяне на интерлевкин-16. 

Рискови фактори, които допринасят за развитие на заболяването са генетичната предразположеност и тютюнопушенето

Ролята на фибробластите в патогенезата на тиреоид-асоциираната офталмопатия

Фибробластите имат ключово значение за поддържане на хомеостазата на тъканите в орбитата. Те се различават значително от фибробластите в другите тъкани. 

Тези клетки са водещата мишена за имунната реакция в контекста на Базедовата болест. Те притежават чувствителност за сигнали от външната среда, също както клетките на имунната система.

В отговор на това те се делят и диференцират в клетки, отделящи цитокини и медиатори. Те синтезират глюкозаминогликани, но и се диференцират в миофибробласти или липофибробласти. 

Натрупването на мастна тъкан в орбитата се опосредства от свързването на агонист към активирания пероксизомен пролиферативен рецептор – PPARγ.

Гените, които го кодират, са ключов елемент в образуването на мастната тъкан и развитието на диабет тип 2.

Лигандите за този рецептор са производни на арахидоновата киселина, чийто синтез зависи от активността на циклооксигеназа -2 и от синтетазата на простагландините. 

Референции:

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0017/1017242/21-941647_plus.pdf

One thought on “Офталмопатия при заболявания на щитовидната жлеза

Comments are closed.

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

Открийте Надеждна Медицинска Информация

Полезни връзки

© 2024 · DIAGNOSA · All copyrighs reserved
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info