НачалоНовини и статииЗа професионалистиБаланс на андрогените и синдром на сухото око

Баланс на андрогените и синдром на сухото око

Синдромът на сухото око е заболяване с многофакторна генеза и нарушенията във функциите на ендокринните жлези са едни от водещите причини за неговото развитие.

Ендокринната система е интегрална органна система, която контролира множество физиологични процеси и взаимодействия на организма с околната среда.

Както всеки друг орган, очната повърхност се влияе от нивата на редица хормони в плазмата и е под непрекъснат контрол от тези медиатори. 

Андрогените изпълняват трофично действие върху растежа и функциите на Мейбомиевите жлези. Последните експресират информационна РНК от ензими, които участват в метаболизма на тестостерона до по-активния му метаболит – дихидротестостерон.

Андрогените стимулират гените, които участват в производството, преноса и секрецията на липиди от Мейбомиевите жлези. 

Ниските нива на тестостерон имат негативно влияние върху морфологията и функцията на Мейбомиевите жлези. Мъжкият полов хормон – тестостерон регулира експресията на някои гени, свързани със слъзната жлеза, които участват в процесите на клетъчен растеж, пролиферация, метаболизъм, клетъчна сигнализация и транспорт, свързване на нуклеиновите киселини и сигнална трансдукция.

Ацинарните клетки в слъзната жлеза експресират специфични рецептори за андрогени с висок афинитет. Ефектите на тестостерона върху гените, свързани с функцията на слъзната жлеза, се опосредстват от тези рецептори. 

Тестостеронът осигурява трофичен ефект върху слъзната жлеза и повишава нейния растеж и функция. Хроничното излагане на антагонисти на андрогеновите рецептори води до дегенеративни изменения в слъзната жлеза.

Такива са загуба на жлезиста тъкан, понижаване на размера на ацинарните клетки, понижаване на обема на клетъчните ядра, промяна в нивата на протеините и ензимната активност.

Тестостеронът благоприятства имунната функция на очната повърхност и слъзната жлеза. Проучванията са показали, че андрогените повишават производството и отделянето на IgA от слъзната жлеза.  

Не отлагайте, погрижете се навреме за зрението, това е грижа за здравето с дългосрочна перспектива!

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10276676/

One thought on “Баланс на андрогените и синдром на сухото око

Comments are closed.

* Всички материали са само с информативна стойност. Те не отменят необходимостта от консултация с лекар. Редовните медицински прегледи са от ключово значение за Вашето здраве

Открийте Надеждна Медицинска Информация

Полезни връзки

© 2024 · DIAGNOSA · All copyrighs reserved
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info

Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info
Попълни формата

Свържи се с нас

Попълни формата или се свържи с нас на:

Еmail: office@diagnosa.info